Økosystem

Billede:Icon_biologi.png
Biologi

Dette er en artikel der er relateret til faget biologi.

Artikel om hvad et økosystem er.

Indholdsfortegnelse

Defination

Sammenhængen i en afgrænset del af naturen, f.eks. hvordan fisk æder fisk og fisk æder planter osv.

Faktorer

Biotiske faktorer
dyr, planter, organismer, bakterier, alt levende.
abiotiske faktorer
Jord, vand, luft, planter, stoffer, salt, alt dødt materiale.

Energi

Man regner med energi på 3 forskellige former.

  • Lys energi
  • Varme energi
  • Kemisk energi (Energi oplagret i kemiske bindinger - f.eks. sukker)

Fotosyntese - Respiration

Fotosyntese
LaTex: 6CO_2 + 6H_2O + lys \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2
Respiration
LaTex: C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + Energi

Autotrofe Vs heterotrofe

Autotrofe
organismer der selv skaffer energi og næringsstoffer til at opretholde livet (Lever af fotosyntese, danner selv organisk stof).
Heterotrofe
Organismer der er afhængige af andre organismer for at skaffe næringsstoffer og energi (Kød- og planteædere, danner ikke selv organisk stof).

Se evt.