Økosystem stedbetegnelser

Billede:Icon_biologi.png
Biologi

Dette er en artikel der er relateret til faget biologi.

Begreber relateret til steder i økosystemet.

Definition

Biotop
Ensartet områdei naturen, karateriseret af bestemet planter og dyr.
Habital
Et område hvor en art (dyr/plante) lever, dyret bopæl.
Niche
Et sted i naturen hvor der er bedst forhold for dyret. Tilpas tilstedeværelse af de forskellige biotiske og abiotiske faktorer, som gør det muligt for en art at overleve og formere sig.

Eksempler

Biotop
Vandløb
Ørredens habital
Vandløb
Ørredens niche
  • Små dyr at æde (føde)
  • Ilt i vandet
  • Adgang til havet
  • Grøde og sving på vandløbet
  • Ingen forurening
  • planter til at give læ
  • formeringssted - grus mel meget ilt mellem stene.