Øvelse 2.1 3.1 4.1 5.2


Opgave 2.1

A
LaTex: G\cdot\frac{5,976\cdot 10^{24} kg}{(6371km)^2} = 9,8264035\frac{m}{s^2}
B
LaTex: G\cdot\frac{5,976\cdot 10^{24} kg}{(6371km + 8850 m)^2} = 9,7991605\frac{m}{s^2}
C
LaTex: G\cdot\frac{5,976\cdot 10^{24} kg}{(0,3844 Gm)^2} = 2,6992496\frac{mm}{s^2}\\ G\cdot\frac{7,348\cdot 10^{22} kg}{(1,738 Mm)^2} = 1,6235618\frac{m}{s^2}\\

Opgave 3.1

A
LaTex: v = \sqrt{\frac{2\cdot G\cdot 5,975\cdot 10^{24} kg}{6,37102 \cdot 10^6 m}} = 10,8 \frac{km}{s}
B
LaTex: v = \sqrt{\frac{2\cdot G\cdot 7,348\cdot 10^{22} kg}{1,738\cdot 10^6 m}} = 2,37 \frac{km}{s}
C
LaTex: v = \sqrt{\frac{2\cdot G\cdot 1,989\cdot 10^{30} kg}{1,392\cdot 10^9 m}} = 437,73 \frac{km}{s}