Additionsformlerne

Billede:Icon_matematik.png
Matematik

Dette er en artikel der er relateret til faget matematik.

Bevis for en formel som giver en relation mellem sin() og vinkler i trekanter. (Find gerne en bedre beskrivelse eller navn).

Viser de variabler der bruges i formlerne. V er ikke vinklen for halvdelen af den store trekant, men for hele.
Viser de variabler der bruges i formlerne. V er ikke vinklen for halvdelen af den store trekant, men for hele.
Variabler
  • LaTex: u = u (vinkel u)
  • LaTex: v = v (vinkel v)
Formel
LaTex: \sin(u-v)=\sin(u)\times\cos(v)-\cos(u)\times\sin(v)

Beviset for denne formel er delt op i flere afsnit som referer til hinanden internt.

Indholdsfortegnelse

Bevis ved vektorer

Billede der viser vinkler og vektorerne A og B.
Billede der viser vinkler og vektorerne A og B.

Bevis for additionsformlerne (se side 286 i MAT 2A).

LaTex: \vec{a}={cos(u) \choose sin(u)}\\ \vec{b}={cos(v) \choose cos(v)}\\ w=v-u\\ cos(v)=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot |\vec{b}|}\\ cos(w)=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{1\cdot 1|} = \vec{a}\cdot\vec{b}\\ -sin(u)=sin(-u)\\ sin(2\cdot\alpha)=2\cdot cos(\alpha)\cdot sin(\alpha)\\

Additionsformlerne

LaTex: \fbox{ cos(v-u)=cos(v)\cdot cos(u)+sin(v)\cdot sin(u)\\ cos(v+u)=cos(v)\cdot cos(u)-sin(v)\cdot sin(u)\\ sin(v-u)=sin(v)\cdot cos(u)-cos(v)\cdot sin(u)\\ sin(v+u)=sin(v)\cdot cos(u)+cos(v)\cdot sin(u)}

Punkt 1

LaTex: \cos(u)=|AC|


LaTex: \sin(u)=|BC|

Punkt 2

Definitionen af |CD| og |BD|

LaTex: \tan=\frac{Modstaaende katete}{Hosliggende katete}


LaTex: \tan(v)=\frac{|DC|}{|AC|}


LaTex: |DC| = \cos(u)\times\tan(v)


LaTex: |BD|=|BC|-|DC|=\sin(u)-\cos(u)\times\tan(v)

Punkt 3

Bevis for at vinkel D er 90+v.


Punkt 4

LaTex: \frac{\sin(A)}{a}=\frac{\sin(D)}{d}


LaTex: \frac{\sin(u-v)}{|BD|}=\frac{\sin(90+v)}{1}

Punkt 5

Defination
LaTex: \sin(90+v)=cos(v)

Punkt 6

LaTex: \frac{\sin(u-v)}{\sin(u-\cos(u)\times\tan(v))}=\frac{\cos(v)}{1}


LaTex: \sin(u-v)=\cos(v)\times(\sin(u)-cos(u)\times\tan(v))


LaTex: \sin(u-v)=\sin(u)\times\cos(v)-cos(u)\times\tan(v)\times\cos(v)

Punkt 7

Defination
LaTex: \tan(v)=\frac{sin(v)}{cos(v)}

Punkt 8

LaTex: \sin(u-v)=\sin(u)\times\cos(v)-cos(u)\times\frac{\sin(v)}{\cos(v)}\times\cos(v)


LaTex: \sin(u-v)=\sin(u)\times\cos(v)-cos(u)\times\frac{\sin(v)}{\cos(v)}\times\cos(v)


LaTex: \fbox{\sin(u-v)=\sin(u)\times\cos(v)-\cos(u)\times\sin(v)}