Analyse af engelsk tekst

Billede:Engelsk.png
Engelsk

Dette er en artikel der er

relateret til faget engelsk

  • Time
  • Place
  • Plot (What happens?)
  • Characterisation
    • Who are the person(s)?
    • How are the person(s)?
  • Conflict(s)
  • Theme(s)