Analyse af vandmøller


Indholdsfortegnelse

Samfund

Efter romerrigts fald, faldt befolkningstallet. Og kirken kom til magten. Men efter at landene var fladet til ro igen begynder befolkningstallet at stige igen, og når slaveri var forbudt skulle man finde andre metoder at gøre tingene hurtigere på.

Betingelser

Dette medførte mindre slaver, både fordi kirken var imod slaveri og fordi befolkningstallet faldt. Desuden var slaver dyre i drift, og da der ikke er så mange rigmænd mere skal der findes andre metoder at tjene penge på uden for dyr arbejdskraft.

Teknologi

Viden
Primært intuition og en lille smule empirisk (decentraliseret udvikling).
Teknik
Træ, nagler, lille smule jern.
Organisation
Decentraliseret, der er ingen organisation.
Produktet
I starten benyttede man underløbs møller. Derved har man ikke udnyttet hjulet ordentligt. Omkring 1600-tallet kommer overfaldshjulet som gør at man udnytter hjulet endnu mere. En mølle bestod af et hjul med så skovle som blev trukket rundt af vandets strøm.

Konsekvenser

Medfører mere effiktiv produktion, hvilket muligvis tillader befolkningstallet at stige. Det vandmøller gør er at man kan udnytte den drejning der sker på møllen og derved udnytte de omdrejninger til fx at kværne korn eller fremstille ting hos en smed.

10 omgange i analysen

Samfund
Større befolkningstal og hurtigere produktion.
Betingelser
Størrer befolkningstal = mere effiktivitet
Teknologi
Mere udvikling
Konsekvens
Idustriel revulution.