Andengradsligninger

Billede:Icon_matematik.png
Matematik

Dette er en artikel der er relateret til faget matematik.

Formler og forklaringer til løsning af andengradsligninger.

Model
y=a*x2+b*x+c


Indholdsfortegnelse

Fakta ud fra model

Ud fra a
 • a > 0 : grene vender opad
 • a < 0 : grene vender nedad.
 • a = 0 : kun en ret linie
Ud fra c

c angiver hvor den skærer y-aksen

Ud fra a og b
 • Har a og b samme fortegn ligger toppunktet til venstre for y-aksen.
 • Har a og b forskellig fortegn ligger toppunktet til højre.
 • b = 0 ligger toppunktet på y-aksen.


Formler

Nulpunkter
 • d = b²-4ac
 • LaTex: x=\frac{-b\pm\sqrt{d}}{2a}
Toppunkt
 • LaTex: x = \frac{-b}{2\times a}
 • LaTex: y = \frac{-d}{4\times a}

Faktoropløsning (nulpunkter)

LaTex: $\begin{array}{l} f(x) = ax^2 + bx + c = a(x - r_1 )(x - r_2 ) \\  f(x) = a(x^2 - r_1 \times x - r_2 \times x + r_1 \times r_2 ) \\  f(x) = a(x^2 - (r_1 + r_2 )x + (r_1 \times r_2 )) \\  r_1 = \frac{{ - b + \sqrt d }}{{2a}}\& r_2 = \frac{{ - b - \sqrt d }}{{2a}} \\  r_1 + r_2 = \frac{{ - b + \sqrt d - b - \sqrt d }}{{2a}} = \frac{{ - 2b}}{{2a}} = \frac{{ - b}}{a} \\  r_1 \times r_2 = \frac{{ - b + \sqrt d }}{{2a}} \times \frac{{ - b - \sqrt d }}{{2a}} = \frac{{b^2 - d}}{{4a^2 }} \\  r_1 \times r_2 = \frac{{b^2 - d}}{{4a^2 }} = \frac{{b^2 - (b^2 - 4ac)}}{{4a^2 }} = \frac{{4ac}}{{4a^2 }} = \frac{c}{a} \\  a(x - r_1 )(x - r_2 ) = a\left( {x^2 - \frac{{ - b}}{a}x + \frac{c}{a}} \right) = ax^2 + bx + c \\  \end{array}$

Bevis for nulpunkter

Ud fra model
 • (ax2+bx+c)/a=0/a
 • x2+(b/a)x+c/a=0
Ud fra kvalificeret gæt

Billede:Andengradsbevis.jpg

Se evt.