Astronomi opgave 2.1 2.2 2.3 2.4 2.7


Indholdsfortegnelse

Opg. 2.1

A
LaTex: \begin{eqnarray} \delta &=& 46^\circ\\ b &=& 56^\circ\\ H &=& 90^\circ+\delta-b = 80^\circ \end{eqnarray}
B
Capella er circumpolar da den nedre kulmination er større end 0°:
LaTex: \begin{eqnarray} h &=& \delta+b-90^\circ = 12^\circ \end{eqnarray}
C
Man skal ti grader syd for at H er i zenit:
LaTex: \begin{eqnarray} \delta &=& 46^\circ\\ b &=& 46^\circ\\ H &=& 90^\circ+\delta-b = 90^\circ \end{eqnarray}

Opg. 2.2

Sommertrekanten består af:

Deneb δ = 45,2°
Vega δ = 38,7°
Altair δ = 8,8°

Den er ikke circumpolar set fra Danmark da alle stjerner med en deklination på under 34° ikke er circumpolare:

LaTex: \begin{eqnarray} h &<& 0^\circ\\ h &=& \delta+b-90^\circ\\ \delta &<& 90^\circ-b\\ b &=& 56^\circ\\ \delta &<& 34^\circ \end{eqnarray}

Opg. 2.3

De mest ekstreme øvre kulmineringer man kan komme ud for sker når månen har en deklination på ± (23,5°+5,2°): LaTex: \begin{eqnarray} \delta_{max} &=& 28,7^\circ\\ \delta_{min} &=& -28,7^\circ\\ b &=& 56^\circ\\ H_{max} &=& 90^\circ+\delta_{max}-b = 62,7^\circ\\ H_{min} &=& 90^\circ+\delta_{min}-b = 52,3^\circ \end{eqnarray}

Opg. 2.4

Man kan se solen kulminere i zenit på forårs- og efterårsjævndøgn på ækvator. Det skyldes, at ekliptika og ækvator skærer hinanden i solens retning på netop de to døgn.

Solen kulminerer i zenit ved sommersolhverv på krebsens vendekreds og ved vintersolhverv på stenbukkens vendekreds. De to vendekredse er i øvrigt placeret efter dette fænomen, dvs. på henholdsvis 23,5 nordlig og sydlig breddegrad.

Opg. 2.7

A
LaTex: \begin{eqnarray} \delta &=& -61^\circ\\ H_1 &\geq& 0^\circ\\ b_1 &\leq& 90^\circ+\delta\\ b_1 &\leq& 29^\circ \end{eqnarray}
B
LaTex: \begin{eqnarray} H_2 &=& 40^\circ\\ b_2 &=& 90^\circ+\delta-H_2 = -11^\circ \end{eqnarray}