Asymptoter

Billede:Icon_matematik.png
Matematik

Dette er en artikel der er relateret til faget matematik.

Se matematik 2A bogen side 87.

  • poly: f(x) = (...ax²+bx+c)/(...ax²+bx+c), altså 2 x grader ligninger der er divideret op i hinanden.
  • t: graden af tælleren i poly
  • n: graden af nævneren i poly
t<n
x-aksen er asymptote, dvs. når x går med uendeligt, så går f(x).
t=n
Asymptoten er vandret.
t>n
Asymptoten er uendelig.