Atomets opbygning

Billede:Kemiwiki.png
Kemi

Dette er en artikel der er relateret til faget kemi.

Elementær partikler
  • Protoner
  • Neutroner
  • Elektroner
Unit
1 U ≈ 1,7*10-29
Protoner
Protoner er positive og vejer 1 U (unit)
Isotoper
Er atomer at samme grundstof, men med forskellig antal neutroner. - Der findes 20 grundstoffer som ikke har isotoper.
Neutroner
Neutroner er neutroner og vejer 1 U (Unit)
Elektroner
Elektroner er negative og vejer ~0 U (unit)
Antal af elektroner i forskellige skaller
2*n^2 = antal elektroner i skal.
Kulstof 14
  • Har 6 P+, 8 N og 6 E
  • Er ustabil, og radio aktiv, og med tiden bliver den til Kvælstof, Nitrogen
Kulstof 12
  • Har 12 P+, 6 N og 6 E