Bølger

Artikel der handler om bølger.

Indholdsfortegnelse

Begreber

Begreber der bruges til at beskrive en bølge.

Viser de forskellige ting på en bølge.

Amplituden
Højden på bølgen. (i lyd er det den der bestemmer volumen)
Frekvens
(Måles i Hz, svingninger/bølger/Bølgelængder pr.sekund) Frekvens er et udtryk for hvor hurtigt bølgerne kommer efter hinanden. (i lyd er det den der bestemmer tonen)
Bølgelængden
Afstanden fra en bølge til en anden (lambda LaTex: \lambda).


Formler

  • LaTex: \lambda = lambda
  • LaTex: f = frekvens
  • LaTex: v = fart\ i\ \frac{m}{s}
  • LaTex: A = Amplituden
  • LaTex: T = tid
  • LaTex: \lambda = \frac{v}{f}
  • LaTex: v=\lambda\times f

Fænomener

Interferens
Når der er 2 bølge kilder, interferens danner interferens striber, der hvor bølge top møder bølge top og bølge dal møder bølge dal. (Antal interferens striber afgøres af antal bølgelængder mellem bølgekilder).
Doppler Effekten
Når lydkilden eller lydmodtageren er i bevægelse kan det påvirke frekvensen.

Typer

Længdebølger
(Transversalbølger) Bølger der går på langs af matrialet, f.eks. vand.
Tværbølger
(Longitudinalbølger) Tværbælger bølger der går på tværs af matrialet (matrialet er mere sammen presset et sted end et andet) f.eks. lyd.
Bredebølger
Bølger der går på langs af matrialet i alle retninger, f.eks. lys.