Ballon projekt

TODO

 • Kul beregninger
 • skrevet noget om:
  • Historien
  • Noget om brændselsforsøg:
   • Sprit
   • Sprit/salt
   • Sprit tablet
   • Kul
   • Rockuld
 • Størrelses beregning i regneark.
 • Brandværdi
 • Flyvetid

Beregning

Forstørrelsesfaktor
Tal som bliver brugt i formeler til at ændre størrelsen på ballonen i funktionerne.
 • Xballon = 10 (15,5 ved Smidt = 60)
Højde
 • Hbund = Xballon*5 = 50 cm
 • Hmidt = Xballon*3 = 30 cm
 • Htop = Xballon*3 = 30 cm
Radius
 • Rbund = Xballon*2 = 20 cm
 • Rmidt = Xballon*5 = 50 cm
 • Rtop = Xballon*3 = 30 cm
Grundflade
 • Gbund = 0,5*sin(45)*Rbund²*8 = 1361 cm²
 • Gmidt = 0,5*sin(45)*Rmidt²*8 = 8509 cm²
 • Gtop = 0,5*sin(45)*Rtop²*8 = 3063 cm²
Rumfang
 • Vbund = 1/3*Hbund*(Gmidt+Gbund+(Gmidt*Gbund)^(1/2)) = 221220 cm³
 • Vmidt = Gmidt*Hmidt = 255270 cm³
 • Vtop = 1/3*Htop*(Gmidt+Gtop+(Gmidt*Gtop)^(1/2)) = 166770 cm³
Sidelængder af grundflader
 • Sbund = Rbund*sin(45)/sin(67,5) = 15,3 cm
 • Smidt = Rmidt*sin(45)/sin(67,5) = 38,3 cm
 • Stop = Rtop*sin(45)/sin(67,5) = 23,0 cm
Sidehøjder

SHbund = ((Rmidt-Rbund)²+Hbund²)^(1/2) = SHmidt = Smidt = 38,3 cm SHtop = ((Rmidt-Rtop)²+Htop²)^(1/2) =

Overflade
 • Obund = 8*0,5*((Rmidt-Rbund)²+Hbund²)^(1/2)*(Smidt+Sbund) = 12502 cm²
 • Omidt = Hmidt*Smidt*8 = 9192 cm²
 • Otop = 8*0,5*((Rmidt-Rtop)²+Htop²)^(1/2)*(Smidt+Stop)+0,5*Sin(45)*Rtop*8 = 9689 cm²
Facit
 • Vballon = Vbund+Vmidt+Vtop = 643260 cm³
 • Oballon = Obund+Omidt+Otop = 31383 cm²