Biologi Vejledning til portfolioeksamen

Billede:Icon_biologi.png
Biologi

Dette er en artikel der er relateret til faget biologi.

Krop, motion og sundhed

Biologi

  • Eksempler praktisk omvendelse af biologisk viden.
  • Fomulere enkle biologiske problemstillinger.
  • Forklare hypotese/kontrolforsøg.
  • Dokumentere/præsentere forsøg.

Fysisk udfoldelse

  • Grundlæggende forståelse for ernæring og motion betydning for sundhed og sygdomsforebyggelse.