Biologi gæringsforsøg

Aflevering til biologi af Jonas F. Jensen.

Billede:Copy icon.png

Aflevering

Denne side er en aflevering og delene må

kun afleveres af deres respektive ejere.


Indholdsfortegnelse

Formål

At undersøge gærcellernes afhængighed af temperaturen, og at komme ind på min-, maks- og optimaltemperaturen for gærceller.

Teori

Gærceller forbrænder sukker, til dene forbrænding bruger gærcellerne ilt og ud komme CO2 og H2O:

LaTex: C_6 H_{12} O_6 + 12O_2 -> 6CO_2 + 6H_2 O

Hvis forbrændingen derimod ikke får tilført nok O2, vil gærcellerne fortage en ligende reaktion som resultere i et giftigt affaldstof (alkohol).

LaTex: C_6 H_{12} O_6 -> 2C_2H_3OH+2CO_2

Denne process kaldet gæring og bruges når man vil danne alkohol i f.eks. vin og øl, og det betyder at gærcellerne kan overleve uden ilt, porcessen ligner den der foregår i vores muskler når der ikke er ilt nok til en total respiration og de derfor danner mælkesyrer.

Det affaldstof der bliver dannet er giftigt for gær cellerne derfor vil gærcellerne dø når koncentrationen af alkohol bliver stor nok. Derfor vil man hvis man kigger på gærcellernes vækst opdage at den ikke er linær, eftersom at gærcellerne på et tidspunkt vil dø. Som man kan se på figur 1 kan man dele cellernes vækst op i forskellige faser:

(Fig 1) Billede der viser celle vækst.
(Fig 1) Billede der viser celle vækst.
Faser
 • A
  Nølefasen, cellerne vænner sig til deres omgivelser og starter produktionen.
 • B
  Den eksponentielle vækst fase, cellerne vokser ekspotentielt.
 • C
  Den stationære fase, Antalle af dødende celler og nye celler er ens.
 • D
  Dødsfasen, Cellerne har produceret så meget affaldstof (alkohol) at de begynder at dø.


Materialer

Til hvert forsøg skal der bruges følgende:

 • 250 ml konisk kolbe
 • Bægerglas
 • Prop med hul
 • Gærrør
 • Termometer
 • Varmebad
 • Stopur
 • Gæropløsning
  • 5g gær
  • 25 ml vand
  • 20 ml æblejuice
  • 2,5 g sukker
 • Substratblanding
  • 125 ml vand
  • 100 ml æblejuice
  • 10 g sukker

Fremgangsmåde

Kort gennem gang af hvordan man udfører forsøget.

 1. Klar gør et vandbad med den rette temperatur.
 2. Bland gæropløsningen i et bægerglas.
 3. Bland substratblandingen i den kroniske kolbe og set den i vandbadet.
 4. Vent til substratblandingen har den rette temperatur, og tilsæt gæropløsningen
 5. Vent til kolben har den rette temperatur, og sæt proppen med gærrøret fast (husk at fylde gærrøret).
 6. Start med at tælle "bobler pr. minut" de næste 20 min.

Resultater

Der er resultater fra hele klasse og fra det delforsøg som jeg var med til at lave.

Resultater fra vores delforsøg

Dette er resultaterne fra et delforsøg ved 20 grader.

Antal bobler pr. min ved given tid
 1. 1
 2. 0
 3. 0
 4. 0
 5. 0
 6. 0
 7. 0
 8. 0
 9. 0
 10. 0
 11. 0
 12. 0
 13. 0
 14. 0
 15. 0
 16. 0
 17. 0
 18. 0
 19. 0
 20. 1

Ud fra disse resultater er det meget svært at lave nogen form for vækstkurve eller lignende, vi kan kort konkludere at gær ikke arbejde effektivt ved 20 grader. Den ene boble i start skyldes nok det tryk der skabes når man sætter en prop på, den sidste skyldes højeste sandsynligt gærring, men som sagt er der en meget stor upræcished ved tal der er så små som vores.

Grafisk afbildning af resultat tabellen.
Grafisk afbildning af resultat tabellen.

Resultater fra hele klassen

Disse resultater er gennemsnit af den tabel vi fik udleveret.

Temperatur:Bobler/min:
200,225
300,7
3510,23
404,5
455,35
5013,9

Ud fra disse meget upræcise resultater kan det godt være svært at se optimal-, maksimal- og minimaltemperaturen for gær. Jeg ville sige at optimaltemperaturen ligger omkring de 35 grader (kilder på nettet siger 32,6, men denne optimal temperatur er jo også afhængig af hvilken type og kvalitet gæren er i), og at den reaktion vi ser ved 45 og 50 grader måske er resultatet af idealgasloven som siger at luft udvider sig når det bliver varmet op, det er muligt at kolben ikke har være helt gennem varm og at noget af vandet er fordampet.

Konklusion

Ud fra dette forsøg kan man konkludere at gærceller arbejder forskelligt afhængigt af temperaturen. Og at deres optimal temperatur ligger omkring de 35 grader. Denne information kan bruges når man f.eks. skal bage da den temperatur man lader dejen hæve ved har meget at siger for hvor meget dejen hæver. Den kan også bruges ved brøkning af alkohol, i f.eks. øl og vin.