Brøker

Billede:Icon_matematik.png
Matematik

Dette er en artikel der er relateret til faget matematik.

Her findes grundregler for brøker, se evt: Wikipedia brøk

Indholdsfortegnelse

At lægge brøker sammen

LaTex: \frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}

På denne måde findes der en fællesnævner


At trække brøker fra hinanden

LaTex: \frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{ad-bc}{bd}

På denne måde findes der automatisk en fællesnævner


At gange to brøker

LaTex: \frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{ac}{cd}

Gang nævner med nævner og tæller med tæller


At dividere med brøker

LaTex: \frac{\left(\frac{a}{b}\right)}{\left(\frac{c}{d}\right)}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc}

Vend den ene brøk og gang brøkerne