DF lokalvalg

Rasmus, Anders, Mike J og Jonas J's redegørelse af DF's politik til lokal valget i Herning kredsen.


Indholdsfortegnelse

Liste

Dansk folkepartis liste i Herning kredsen.

 1. Birgit Jonassen
 2. Dennis Flydtkjær
 3. Claus Klemmensen
 4. Mogens Søndergaard
 5. Bente Kronborg Holst
 6. Nina Guldhammer
 7. Helen Jensen
 8. Egon Grandahl
 9. Jesper Flensted


Politik

Kort fortalt hvad Dansk Folkeparti vil i Herning kredsen.

Ældre politik

 • Omsorg og pleje
 • Pleje i landsby samfund.
 • F.eks. i gullestrup

Bolig forhold

 • Boligbebyggelse efter behov.
 • Modne byggegrunde klar til tiflyttere.
 • Ældre skal spørges mht. ældre boliger.

Social og sundhedspolitik

 • Forebyggelse
 • Have et socialt netværk
 • Behandlingstilbyd

Børn og familie

 • Gode muligheder for pasning
 • pasnings garanti.
 • Frit valg af pasnings ordning.

Landbrug

 • Beholde landbrugslove
 • Økologisk/miljø

Uddannelse politik

 • Niveau delt undervisning
 • EDB

Udlændige politik

 • Ingen modersmås undervisning
 • Hjælp folk i deres hjemland.

Kilder