Dampmaskinen


Indholdsfortegnelse

Før

Transport
Skibe eller over land
Industri/produktion
Vandkraft + heste som træk kraft

De Første dampmaskiner

Samfundet
Mine problemer(grundvand)

The miner's friend (Savery)

Viden
Dennis Papin(viden om tryk og vakuum)
Materialer
Krav om meget stærke kedler
Organisering
Krav til disse maskiner var at man skulle oplæres for at benytte dem, derved blev det ikke en succes.
Princip
Arbejder ved 8*10 atmosfærer
Problemer
Kunne ikke bygge kedler + maskine der kunne holde til det høje tryk, derved flere kedeleksplosioner. Plus den var meget ineffektiv.

Newcomen

Hvordan løste den problemet
Man undgik kedeleksplosioner, da den ikke arbejde under 1 atm tryk. Dette var den første stabile maskine der reelt virkede.
Hvilke problemer/mangler var der?
 • Kun vertikal op/ned bevægelse.
 • Man udnyttede 1% af kuls brændværdi
  • Det var især kulminer der kunne udnytte denne maskine - for andre var kullet en stor udgift, især hvis det skal transporteres.

Watt

 • Effektiviserede Newcomens dampmaskine
 • Lavere kulforbrug
 • Han omstatte vertikal energi til roterende energi, vha. det vi idag kender som en krumtap i f.eks. en almindelig bil.

Spide-Jenny, Dampmaskiner til industri

Samfund
 • Folk flyttede til byerne hvor der var industri (pga. vandløb og vandkraft).
 • Flere folk i arbejde, fordi produktionen streg som følge af billigere produktion, fordi varerne blev billigere og så kunne folk købe mere.
 • Lavere løn og høj arbejdsløshed
 • Watts roterende dampmaskine - satte endnu mere fart på den industrielle revolution.
Teknologisk udvikling i tekstilindustri
 • Opfandt spindemaskine, der kunne erstatte 8 arbejdere.(Spinning Jenny-Hånddrevet)
 • The waterframe, benyttede vandkraft. Kunne ikke bruges i hjemmene lige som Spinning Jenny, waterframe blev en industri, og den kørte med mange flere spoler.

Watt mister sit patent på sin dampmaskine i 1800 tallet, hvilket baner vejen for damptog. Som Watt har gjort alt for at modsætte sig, fordi han tidligere har set hvordan højtryk kam springe i luften.