Dansk Portfolio Uge 1-13 2006

Billede:Dansk.png
Dansk

Dette er en artikel der er

relateret til faget dansk

  1. ”Argumentation. Dansk HTX. Forår 2006”. (Kopi om argumentation)
  2. Dansk. Tema: Journalistik. Avisens genrer (kopi)
  3. Selvproduceret nyhedsartikel om dramatisk hændelse (Resume_40_min_fra_død og 40 min fra død)
  4. ”Skal man blande sig?” . Opgave + selvproduceret rettet opgave med argumentation. (Resume_Skal_man_blande_sig)
  5. ”Hvad med drengene?”. Opgave + selvproduceret rettet besvarelse. En redegørelses- og diskussionsopgave. (Resume_Hvad_med_drengene)
  6. Journalistisk retorik. Forskellige typer af argumentationskneb. (Argumentations_Begreber)