De første agerbrugere


De første agerbrugere

Skiftet fra Jæger-samler samfund til agerbrugssamfund skete for 10.00år siden.

Dette betød
 • Bosættelser - mere stabile huse
 • Dyrkning af jorden
 • Tæmmede dyrene - får, geder osv..
 • Nye arbejdsredskaber
 • Størreforskel i samfundet (Rig, fattig)
 • Arbejde længere tid og hårdt arbejde.
 • Regler for samliv
Hvorfor?
 • Levealder - Videre gav erfaringer)
 • Flere mennesker (større beflokning) - Behov for mere mad, større arbejdsskraft
 • Klima ændring (slut på istid, ændring af dyrelivet)
 • Dyrelivet faldt (færre jagtdyr)
 • Agerbrug - mere stabil forsyning af mad
Fordele
 • Stabil forsyning af mad
 • Ordentlige huse
 • Skabt et samfund, hvor alle deler erfaringer og udvikling
 • Regler i samfundet
Ulemper
 • Arbejdsdage er længere og hårdere.
 • Risiko for at andre stjæler lageret(dyr, høst)
 • Høsten kan slå fejl og dyrene kan dø eller blive syge
Organisering
 • Specialisering af afgrøder og håndværkere
 • Love og regler - Nogle til at håndhæve lovene
Opfindelser
 • Hjulet - transport(stridsvogne), redskaber og Pottemagerhjul(krukker)
 • Bronce - Handel, våben og redskaber
 • Penge - Handel og skat
 • Skrift - Handel og skat
 • Tal - Handel og skat