De store revolutioner

Vi kigger i denne artikel på den industrielle revolution i England, og forudsætningerne for denne.

Indholdsfortegnelse

Revolutioner i 1700-tallet

 • USA - Uafhængighedserklæringen - Demokrati
 • Den franske revolution - Demokrati
 • England - Den industrielle revolution

Landbruget

Effektivisering af landbruget dannede grundlag for at man kunne bruge arbejdskraft andre steder.

 • Færre og større landbrug = Effektivisering
 • Mere effektive mark skifte
 • Nye afgrøder (Roer og kløver)
 • Nye redskaber, bla. svingploven.

Befolkning

 • Stor del af landarbejdere blev arbejdsløse som resultat af effektivisering.
  • Villig til at flytte efter arbejde.
 • Landarbejdere flyttede til byerne
  • Arbejde på fabrik
  • Køber produkter og øger efterspørgsel på produkter.
 • Større befolkning
  • Tidligere gift
  • Lavere børnedødelighed

Teknologisk

 • Konstruktion af dampmaskine
 • Masse produktion - mekanisering af processer
 • Jern industrien, pga. koks til udvinding af højere kvalitet.
 • Let adgang til kul og jern fra undergrunden.

Transport

 • Konstruktion af jernbane
 • England er et ørige, og søfart kunne stå for meget af transporten.
 • Adgang til en af verdens største handelsflåder.
 • Gravede kanaler

Markeder

 • Amerika
 • Indien
 • Alle deres kolonier.
 • Ingen indre toldgrænse
 • Den store handelsflåde
 • Urbaniseringen gav befolkning mulighed for at afsætte flere varer.

Kapital

 • Penge fra kolonierne
 • Købmænd og andre rige som investerede.
 • Akkumulering af kapitalen
  • Få meget rige
  • Mange fattige
 • Ulige fordelt

Politik

 • "Demokrati" - for jordejere og rige borgere.
 • De rige ville gerne have industrialisering.
De har kapital og interesse i at interesse i at skabe industrialiseringen.