Den Gotiske Renæssance

Hvad var renæssance?
Storhed
Hvad betyder gotisk?
Gotik er en stilart som er lidt rå, voldsom og barsk.
Kommunikation situationen
Det er en Reportage, hvor journalist forsøget at redegøre for oplevelse han/hun har oplevet. Der er tale om envejskommunikation.
Teksttype
Reportage.
Tekst funktion
MENINGSTILKENDEGIVENDE!
Emne
Teksten handler om maskiner, motorer, dampteknologi og fascinationen af disse.
Hoved synspunkt
Maskinerne er guddommelige (Linje 66).
Begrundelse
Maskinerne er meget stærke, stærkere end 2500 heste.
Modsætninger
Imponeret og skræmt af maskinen, bange for at maskinen skaber problemer.
Sprog
Analytisk med lange sætninger.
Perspektivering
Darvin, JVJ har udviklet evolutions teorier.

Hovedinddeling

  1. Intro til stedet og maskinen (1-21)
  2. Kompleks teknologi (21-37)
  3. Beskrivelse af maskinen (37-65)
  4. Guddommelig maskine (65-23)
  5. Beskrivelse af rummet (23-43)
  6. Maskinens lyd og varme (43-62)
  7. Perspektivering til mennesket (62-69)
  8. Storhedsvanvid (69-)

Aktant model

Giver
Teknologien/opfindere/verdensudstillingen
Objekt
Dampmaskinen
Modtager
Folket
Subjekt
Forfatter/journalist
Modstander
Forfatter/journalist's overbevisning