Den Offentlige sektor (minilex)

Billede:Icon_samfundsfag.png
Samfundsfag

Dette er en artikel der er relateret til faget samfundsfag.

Indholdsfortegnelse

Den offentlige sektors opgaver

Forskelligt fra land til land. Se under Velfærdsmodeller for mere informationen om den Danske model.

Overførelsesindkomster

  • SU
  • understøttelse
  • Dagpenge
  • Pension
  • Osv...

Den offentlige sektors størrelse

Dette er forskelligt fra land til land, I Danmark ligger man stor vægt på at den offentlige sektor er stor, da det er os der betaler vores services.

Offentlige indtægter

Offentlige Indtægter

Offentlige udgifter

Afhængiger hvilken velfærdsmodel der er valgt: Velfærdsmodeller

Direkte skatter

Offentlige Indtægter

Indirekte skatter

Offentlige Indtægter

Person skat

Den skat alle personer skal betale

Arbejdsmarkedsbidrag

En hvis procent del af ens løn der går til arbejdsmarkedsbidrab, det er det man kalder en indirekte-skat. Disse penge er dog øremærket.

Progressiv skat

Offentlige Indtægter#Skatte_typer

Proportional skat

Offentlige Indtægter#Skatte_typer

Fordelings virkning

Afhængiger af Velfærdsmodeller, i Danmark vil fordelingsvirkningen være stor, hvorimod et mere liberalt land som USA har en mindre fordelingsvirkning.

Punkt afgift

Offentlige Indtægter#Indirekte_skatter

Marginal skatte procent

Det man minimum skal betale i skat

Skattetryk

Hvor høj er skatten

Moms

Afgift på købte varer, i Danmark = 25%.

Velfærdsmodeller

Velfærdsmodeller

Statsfinanser

Alt der har at gøre med indtægter og udgifter for samfundet og staten.

Udlicitering

Det er når man sælger nogle af de ting staten ejer så andre virksomheder kan komme ind på markedet som staten ejer.

Privatisering

Når man sælger noget staten ejer, såsom DSB, DR osv. Dette gør man får at skabe konkurrence

Brugerbetaling

Når brugeren betaler for den service han/hun vil have.