Den industrielle revolution kilde

Kildekritik
Skrevet af Andrew Ure i 1835. Skrevet til virksomhedsejerne
Tendens
Han går ind for den industrielle revolution.
Definition af fabrikssystemet
Han mener at fabrikssystemet er fint og få det så effektivt som overhovedet muligt. Han skriver i teksten følgende "I Teknologien betegner udtrykket fabrikssystemet den arbejdsgang, der kombinerer, at mange slags arbejdere - både voksne og unge - konstant og med faglig dygtighed passer en række arbejdsmaskiner, som en central kraftmaskine uden ophør".
Kritik af fabrikssystemet
Han har ingen videre kritik af industrien, han ønsker den så effektiv som overhovedet muligt, hvilket han mener man gør ved at udelade mennesker der ikke har arbejdet med maskinerne hele deres liv. Især er han imod unge over puberteten, da de ikke ønsker at lære og er selvstændige. Han ønskede fabriksdisciplin. Dette ligger op til at han bare vil tjene penge og udnytte arbejderne (idiotarbejde).