Det skrå kast

Billede:Icon_fysik.png
Fysik

Dette er en artikel der er relateret til faget Fysik.

Når man kaster et objekt, vil det opnår en retning og en start hastighed. Objektet flyver nu i en bane til det lander på jorden igen. Denne bane/kurve kan betegnes som en parabel, og kan beregnes på samme måde.

Indholdsfortegnelse

Variabler

Viser bolden med dens højde og længde.
Forstør
Viser bolden med dens højde og længde.

Bolden i luften bliver påvirket af følgende krafter.

 • a = vinkel for V0
 • G = 9,82 m/s²
 • m = Masse i kg
 • Ft = tyngdekraften
 • Vx = Hastigheden i x, hastigheden vandret/henad.
 • Vy = Hastigheden i y, hastigheden lodret/opad.
 • t = tid i sekunder.

Grundligninger

 • LaTex: |\vec{V_0}| = start hastighed
 • LaTex: Ft = {0 \choose m\cdot G}
 • LaTex: \vec{V_0} = {\cos(a)\cdot |\vec{V_0}| \choose \cos(a)\cdot |\vec{V_0}|}
 • LaTex: V_x = V_0\cdot \cos(a) (Her er tale om konstant hastighed)
 • LaTex: V_y = -G\cdot t + V_0\cdot \sin(a) (Her er tale om konstant acceleration.)
 • LaTex: x = V_x\cdot t
 • LaTex: y = \frac{1}{2}\cdot -G\cdot t^2 + V_0\cdot\sin(a)\cdot t

Vektorer

Bestemmelse af resultaterende kraft.

LaTex: \vec v\left( t \right)=\left( {V_{0} \cdot cos( \alpha )\atop -g \cdot t+v_{0} \cdot sin( \alpha )} \right) \\ \vec a\left( t \right)=\left( {0\atop -g} \right) \\ \vec r(t)=\left( {V_{0} \cdot cos( \alpha ) \cdot t+x_{0} \atop -\frac{1}{2}g \cdot t^{2} +v_{0} \cdot sin( \alpha ) \cdot t+y_{0} } \right) \\

Omskrivninger

Se mellemregniner for disse omskrivninger på Matematik aflevering: Skrå kast.

Disse omskrivninger gælder kun hvis LaTex: y_0 = 0.

Y(x)

Formel for y, uden brug af t.

LaTex: y=-\frac{g \cdot x^{2} }{2v^{2}_{0} \cdot cos( \alpha )^{2} }+tan( \alpha ) \cdot x

Maks X

Formel for maksimal x værdi.

LaTex: x_{maks}=\frac{v^{2}_{0} \cdot sin( 2 \alpha )}{g}

Maks Y

Formel for maksimal y værdi.

LaTex: y_{top}=\frac{v^{2}_{0} \cdot sin( \alpha )^{2} }{2g}


Maks t

Formlen for t ved nedslags punktet.

LaTex: t_{maks} =\frac{2v_{0} \cdot sin( \alpha )}{g}

Se evt.