Differentation af invers funktion

Artikel om differentiation af invers funktion s.60 MAT2A

LaTex: \begin{eqnarray} y &=& f(x)\\ f^{-1}(y) &=& x \\ f(2)&=& -1 \\ f^{-1}(-1) &=& 2\\ (f^{-1})'(y_0) &=& \frac{1}{f'(x_0)} \end{eqnarray}

Se evt.

Bevis på side 60-61 i MAT2A