Differential Kvotient


Et eksempel på differentialkvotient

Følgende eksempel bygger på

LaTex: $f(x) = \frac{1}{2}x^2  - x + \frac{5}{2}$

Grafisk afbillede

Billede:DifferentialKvotient_graf.png

Vi vil nu bestemme en væksthastighed i et bestemt punkt, som er følgende

Grafisk afbillede

Billede:DifferentialKvotient_forstørrelse.png

LaTex: $a = \frac{1}{{0,5}} = 2$


Man kan udtrykke tangenten til væksthastigheden i (3,4) som 2, som ses på billedet. Derved er resultatet for overstående forstørrelsesproces:

Funktionen f er differentiabel i punktet x0 = 3 med differentialkvotienten 2. Dette skrives f’(3) = 2 og læses ’f mærke af 3 er lig med 2’.