EU styreform

Billede:Icon_samfundsfag.png
Samfundsfag

Dette er en artikel der er relateret til faget samfundsfag.

Stikord til hvordan EU styres.

Indholdsfortegnelse

Kommissionen

 • Udøvende magt, holder kontrol med de forskellige lande.
 • 25 Kommissære (En fra hvert land) + 22.000 embedesmænd.
 • Initiativtager
 • Kommissionens leder skal godkendes af parlamentet.
 • Kommissærere sidder der 5 år ad gangen.

Ministerråd

 • Lovgivende magt, tager stilling til kommissionens forslag.
 • En minister fra hvert land.
 • Der er flere minister råd.
 • Skiftende formandsskab.
 • Stemmetal efter landets størrelse.

Europa Parlamentet

 • Folkeligt valgt
 • Kan vælte kommisionen
 • Medlovgiver i mange sager.
 • Rådgivende i visse sager.
 • 732 pladser.
 • Danmark har 14 pladser.

EF domstol

 • Dømmende magt
 • 25 dommere udpeget af landene.
 • Folketolkning af love.

EU vs. DK

 • Mere suverænitet hos regeringerne i EU end der er i DK, fordi vi ofte har mindretals regeringer i DK.
 • Mere elite styret.