Eksponentielle Funktioner

Billede:Icon_matematik.png
Matematik

Dette er en artikel der er relateret til faget matematik.

Artikel der handler om ekspotentielle funktioner, ikke andengradsligninger, da disse har et toppunkt, formel/gundforskriften for disse er y=a^x*b.

Formel/forskrift
LaTex: y=f(x)=a^x\times b
Derfor er y=b når den krydser x aksen, fordi a° = 1 og 1*b=b.


Indholdsfortegnelse

Find a

  • x og y er koordinater
LaTex: a=\sqrt[x_2-x_1]{\frac{y_2}{y_1}}


Bevis for a

LaTex: y_1=b\times a^{x_1}

LaTex: y_2=b\times a^{x_2}


LaTex: \frac{y_2}{y_1}=\frac{b\times a^{x_2}}{b\times a^{x_1}}=\frac{a^{x_2}}{a^{x_1}}=a^{x_2-x_1}
LaTex: a=\sqrt[x_2-x_1]{\frac{y_2}{y_1}}

Find b

b kan findes når man har a, dette kræver blot en simpel omskrivning af y=b*a^x

LaTex: b=\frac{y}{a^{x}}

Se evt.