El opgaver

Fysik opgaver af Rene, Jonas og Bo.

Indholdsfortegnelse

Lynnedslag

Strømstyrke på tidspunkt
LaTex: \begin{eqnarray} R &=& 5,1 \cdot 10^{-4} \Omega\\ U &=& 7,2 V\\ I &=& \frac{U}{R} = 14117,65 A\\ \end{eqnarray}
Elektron antal
LaTex: \begin{eqnarray} I &=& 25 kA\\ t &=& 0,015 s\\ Q &=& I\cdot t = 375 C\\ n_{elektroner} &=& \frac{375}{e} = 2,34 \cdot 10^{21} elektroner \end{eqnarray}
Elektron antal
LaTex: \begin{eqnarray} m_R &=& 0,72 kg\\ c &=& 415 \frac{J}{kg\cdot K}\\ P &=& R\cdot I^2\\ Q &=& P\cdot t = 4781,25 J\\ \Delta T &=& \frac{Q}{c\cdot m_R} = 16 K \end{eqnarray}

Kapacitor

LaTex: \begin{eqnarray} t &=& 0,15 s\\ I &=& 0,04 A\\ U &=& 13 V\\ Q &=& t \cdot I\\ C &=& \frac{Q}{U} = 461,54 \mu F\\ \end{eqnarray}

Elektrisk kredsløb

Strømstyrke
LaTex: \begin{eqnarray} U_0 &=& 20 V\\ R &=& 2,5 M\Omega\\ I &=& \frac{U_0}{R}  = 8 \mu A\\ \end{eqnarray}
Spændingsfald
LaTex: \begin{eqnarray} I &=& 5\mu A\\ C &=& 4,7 \mu F\\ U_R &=& I\cdot R\\ U_c &=& U_0 - U_R = 7,5 V\\ Q &=& C\cdot U_c = 35,25 \mu C \end{eqnarray}

Super kapacitor

Kapacitans
LaTex: \begin{eqnarray} \epsilon_0 &=& 8,85\cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}\\ \epsilon_v &=& \epsilon_0\cdot 14\\ d &=& 1 nm\\ A &=& 1,2\cdot 10^4 m^2\\ C &=& \frac{A \cdot \epsilon_v}{d} = 1486,8 F\\ \end{eqnarray}
Antal kapacitorer
LaTex: \begin{eqnarray} P &=& 55 kW\\ t &=& 15 s\\ E &=& P\cdot t = 825 kJ\\ \end{eqnarray}
Ikke færdig...