Elektrisk Strøm

Billede:Icon_fysik.png
Fysik

Dette er en artikel der er relateret til faget Fysik.

LaTex: \fbox{I=\frac{Q}{t}}

LaTex: \left[A=\frac{C}{s}\right] (Skrevet i enheder.)
  • I = Ampære = strøm
  • Q = ladningsmængde måles i Coulomb
  • t = tid i sekunder


Kirchhoffs 1. lov

Viser at strømmen deler sig lige når den går 2 steder hen.
Viser at strømmen deler sig lige når den går 2 steder hen.

handler om strøm der deler sig.

LaTex: \fbox{I=I_1+I_2}

Joules lov

LaTex: E\propto I^2\times t

LaTex: \fbox{E=R \times I^2 \times t}
  • E = energi i joule
  • I = Strømmen i ampære
  • t = tiden i sekunder
  • R = Modstanden i ohm LaTex: \Omega = 1\times\frac{J}{A^2 \times s}

Se evt.