Energi fysik

Forbrændingsmotor (energi typer)
  • Ekemisk (før afbrænding)
  • Etermisk (under/efter afbrændning)
  • Ekinetisk (Om sat til bevægelse)


Måle enhed for brændværdi
MJ/kg = MegaJoule pr Kg.


Variabler
  • B = brændværdi
  • V = Volumen
  • M = Masse


Formler

ΔE = Bm * M ΔE = Bv * V