Engelske Socialister


Indholdsfortegnelse

Holger Drachmann

Holger Henrik Herholdt Drachmann (9. oktober 1846 - 14. januar 1908) var en dansk digter og betragtes som en af Det Moderne Gennembruds ledende mænd. Uddannet som maler.

Han var mest kendt for sine mange kvinder i hans liv, både på godt og ondt, som også var inspirationskilden til hans digte. Var medlem af Brandes-bevægelsen indtil 1883.

Pariserkommunen

Pariserkommunen er fødestedet for Nationalisme begrebet. Selve kommunen blev oprettet i protest imod den daværende regering i Frankrig efter den fransk-preussiske krig, men havde en forholdsvis kort levetid: 18. marts 1871 – 28. maj 1871, eller 72 dage. Idéen med kommunen var baseret på anarkistiske og marxistiske begreber.

Digtet Engelske socialister

Antal strofer
11.
Vers pr. strofe
8.
Funktion
Digtet skal informere om England og deres arbejdere på dette tidspunkt.
Digt type
Rimdigt, de 2 sidste vers i hvert strofe.
Nøgle ord
 • Socialisme
 • Kristendom
 • Oprør
 • Kul
 • Kommunen
Ordvalg
Elendigt.
Ordbillede
 • Guldkalv = Et billede på at de rige dyrker deres rigdom/synd, hvilket arbejderne finder forkert.
 • Bødler = De rige.
 • Kularbejdere = laveste arbejder i samfundet.


Indhold i stroferne

 1. Nat, tåget i england, London.
 2. 13-14 mænd lossede kul på båd (arbejdere).
 3. De er ude på ballade - "Der er noget på færde".
 4. Knytter næven, og siger at de snart skal lave oprør.
 5. Revolution, røg fra fremmede lande som de ikke reagerede på. "Røg fra fremmede lande" = Franske revolution.
 6. De rige dyrker "guldkalven" (Ref: en af mose bøgerne).
 7. De vil ikke slide for en himmelsk belønning, de vil have penge på jorden.
 8. Jesus hjalp de fattige/arbejdere/"jævne mand", præsten tager vor sidste daler.
 9. Hvis de var kvinder kunne de godt lade verden stå til og bliver slaver. Men de er mænd.
 10. Der kommer flere arbejdere, de går til kamp mod: stat, kirke og rige. Til sidst stopper politiet arbejderne.
 11. De bliver undertrykket.