Erhrvevspolitik

Billede:Icon_samfundsfag.png
Samfundsfag

Dette er en artikel der er relateret til faget samfundsfag.

Her bliver det defineret hvad erhvervspolitik er...


Aktiv erhvervspolitik:

  • Støtter et erhverv for at få det til at vokse sig meget størrer.
  • Offensiv støtte

Defensiv erhvervspolitik:

  • Støtter et dårligt erhver for at branhcen skal overleve.
Direkte Erhvervspolitik:

  • Direkte støtte, i form af penge
  • Direkte støtte til f.eks. forskning.

Indirekte Erhvervspolitik:

  • Indirekte støtte
  • Skatte lettelser