Fødekæde

Billede:Icon_biologi.png
Biologi

Dette er en artikel der er relateret til faget biologi.

En fødekæde er når et dyr spiser et andet dyr der spiser...

F.eks.
  • Mus, bliver spist af:
  • Kat, bliver spist af:
  • Hund, bliver spist af:
  • Tiger, bliver mast af:
  • Elefant, bliver skræmt af:
  • Mus, bliver spist af:
  • ...

Når man har flere fødekæder som griber ind i hinanden, f.eks. bliver musen og dræbt af mussefælder, opstår der et fødenet.

Se evt.