Fødenet

Billede:Icon_biologi.png
Biologi

Dette er en artikel der er relateret til faget biologi.

Man kender godt til fødekæder hvor en dyr bliver spist af et andet, men når et dyr bliver spist af 2 forskellige arter deler fødekæden sig i 2, og nu kan man kalde det et fødenet.

f.eks
Fluer bliver spist af Frøer og edderkopper, her har vi et fødenet hvor fødekæden deler sig i 2.