Forurening i vandløb

Billede:Icon_biologi.png
Biologi

Dette er en artikel der er relateret til faget biologi.

Indholdsfortegnelse

Begreber

BI5
Biologisk iltforbrug i 5 døgn, målene enhed for forbruget af ilt- bruges oftest til at vurdere hvor meget organisk materiale der er i vandet.
Indikatordyr
Dyr man bruger til at indikere hvor meget ilt der er i vandet. Se evt: Vandløbsdyr.

Primær forurening

Primær forurening = organiske forurening
Tilførsel af organiske stoffer.

Resultat

 1. Ilt forbruges af svampes respiration der forgår under nedbrydning af de organiske stoffer.
 2. Ingen/lidt ilt = iltsvind.
 3. Fisk dør af ilt svind.

Eutrofiering

Eutrofiering = sekundær forurening = uorganisk forurening
Tilførsel af uorgansiske stoffer (Primært kvælstof og fosfor).

Kilder

 • Kvælstof fra landbruget
 • fosfor fra vaske pulver.
 • Nedbrydning af organiske stoffer.

Resultat

 1. Styrker alge væksten, rigtigt meget!
 2. Alger lukker for lyset og dræber andre planter
 3. Døde planter = organisk = primær forurening

Nedbrydning af organisk stof

LaTex: Organisk\ stof\ +\ O_2 \rightarrow CO_2\ +\ N\ +\ P\ +\ x\ +\ energi

 • N = kvælstrof
 • P = Fosfor
 • O = ilt

Vandløb

Om forurening og hvad der er specielt ved vandløb.

Kendetegn

 • Vandet bevæger sig.
 • Vandet strømmer kun i en retning.
 • Snoninger.
Åbent økosystem
Fordi der hele tiden bliver tilført noget. Et vandløb kan blive påvirket af det abiotiske faktorer som vandet løber forbi.

N+P forurening

Ustabilt ilt indhold i vand.
Ustabilt ilt indhold i vand.
 1. Agler vokser ikke fordi de strømmer væk
 2. planter på bunden vokser
 3. Meget ilt om dagen, lidt ilt om natten når planterne bruger ilt.
Resultat
Ustabilt ilt indhold dræber fisk eller jager dem væk.