Fritlegeme analyse

Viser de krafter der påvirker et legeme.
Viser de krafter der påvirker et legeme.
 • F = den kraft der påvirker legemet.
 • LaTex: F_{res}

Lodret

 • LaTex: m\cdot a_{lodret} = F_n-F_t
 • LaTex: a_{lodret} = 0
 • LaTex: F_n = F_t = m\cdot g

Vandret

 • LaTex: \mu = gnidningskoefficienten.
Her benyttes LaTex: \mu_s for den gnidningskoefficient der gælder når en bevægelse start. LaTex: \mu_d benyttes når legemet allerede er i bevægelse (Fordi der skal mere energi til at sætte den i gang, end der skal til at holde den kørende).
 • LaTex: \fbox{F_g = \mu \cdot F_n}
Legemet bevæger sig, hvis LaTex: F_g \leq F vil legemet bevæge sig.
 • LaTex: a_{vandret} = \frac{F}{m}-\mu\cdot g

Se evt.

 • Grundlæggende Fysik 1, side 76 eller 96 (ny-/gammel-bog).
 • Gnidningsmodstand
 • Grundlæggende Fysik 1, (Bevægelse i det skrå plan) se side: 80.