Funktioner

Billede:Icon_matematik.png
Matematik

Dette er en artikel der er relateret til faget matematik.

Notater til funktioner.

Lige/uligefunktioner

Den røde er en lige funktion, den lysegrønne er en ulige funktion. (Tegnet i KmPlot)
Den røde er en lige funktion, den lysegrønne er en ulige funktion. (Tegnet i KmPlot)
Lige funktioner
En funktion er lige hvis den kan spejles over y-aksen, dvs: f(x)=f(-x).
Ulige funktion
En funktion der drejes 180 er ens, dvs: f(x)=-f(-x).