Fysik opg 2.34 2.36 2.40 2.43


Indholdsfortegnelse

Opg 2.34

A
 • LaTex: A_{v\ae g} = sqrt{100m^2}\times 2,5m\times4m+100m^2=200m^2
 • LaTex: \lambda_{rockuld} = 0,039 \frac{W}{m\times K}
 • LaTex: L_{v\ae g} = 200mm = 0,2m
 • LaTex: U{rockuld} = \frac{\lambda}{L_{v\ae g}}=0,195\frac{W}{m^2\times K}
 • LaTex: \Delta T = 22-(-10) = 32
 • LaTex: \Phi=U_{rockuld}\times A_{v\ae g}\times\Delta T = 1248W
B
 • LaTex: A_{v\ae g2} = (20m \times 2,5m \times2) \times6+(5 \times2,5 \times2)+100 = 225m^2
 • LaTex: \Phi=U_{rockuld} \times A_{v\ae g2} \times \Delta T = 1404W

Opg 2.36

A
 • LaTex: \lambda = 0,05\frac{W}{m\times K}
 • LaTex: L = 1cm = 0,01m
 • LaTex: U = \frac{\lambda}{L} = 5\frac{W}{m^2\times K}
B
 • LaTex: \Phi = 60w
 • LaTex: U = 5\frac{W}{m^2\times K}
 • LaTex: A = (25\times25)cm\times6 = 3750cm^2 = 0,375m^2
 • LaTex: \Phi =U \times A\times \Delta T -> \frac{\Phi}{U \times A} = \Delta T
 • LaTex: \Delta T = \frac{60W}{0,375m^2 \times 5\frac{W}{m^2\times K}} = 32K
 • LaTex: T_1 (\Delta T+20)K = 52^oC


Opg 2.40

LaTex: M = 80


LaTex: A = 0,50


LaTex: F=M\times9,82 = 785,6


LaTex: p=\frac{F}{A} = 1571,2 Pa

Opg 2.43

| Fop
|
|
|
|
| Fned

LaTex: V_{p\ae l vand}=0,2^2\times\pi\times2,5 = 0,314 m^3


LaTex: F_{op}=1000\times V_{p\ae l}\times9,82 = 3085 N


LaTex: V_{p\ae l} = 7\times0,2^2\times\pi=0,88


LaTex: M_{p\ae l} = V_{p\ae l}\times650 = 572


LaTex: F_{ned}=M_{p\ae l}\times9,82=5614,8 N


LaTex: F{res}=F{ned}-F_{op}=2529 N

Opg 2.47

Billedet viser de krafter der påvirker en isblok der flyder i vandet.
Billedet viser de krafter der påvirker en isblok der flyder i vandet.

Krafter der påvirker isblokken er afbildet på tegningen til højre.

Fortrængte væske

Da isbjerget ligger stille, dvs. at den ikke er ved at stige eller synke. Kan vi gå ud fra:

 • LaTex: F_{op}=F_{ned}

Og vi kender Fned udfra:

 • LaTex: F_{ned}=g\times M_{isblok}


 • LaTex: V_{isblok} = 23 m^3
 • LaTex: \varrho_{is} = 0,917 \frac{g}{cm^3} = 917 \frac{kg}{m^3}
 • LaTex: M_{isblok} = V_{isblok}m^3\times\varrho_{is}\frac{kg}{m^3} = 21091 kg
 • LaTex: F_{ned}=F_{op}=g\times M_{isblok}=207113,62 N
 • LaTex: \varrho_{vand}=0,998\frac{g}{cm^3}=998\frac{kg}{m^3}
 • LaTex: F_{op} = g\times M_{fortr\ae ngt vand} = g \times V_{fortr\ae ngt vand}\times\varrho_{vand}\frac{kg}{m^3} = F_{ned}


 • LaTex: V_{fortr\ae ngt vand} = \frac{\left(\frac{F_{ned}=F_{op}}{g}\right)}{\varrho_{vand}\frac{kg}{m^3}} = 21,13 m^3

9/10 isbjerg under vandet

Der findes en tommel finger regl om at 9/10 af et isbjerg ligger undervandet, den kan underbygges sådan:

LaTex: %_{isbjerg under vand} = 100\times\left(\frac{0,917 \frac{g}{cm^3}}{0,998\frac{g}{cm^3}}\right)=91,9%

Stiger vandstanden

Så meget stiger vandstanden når isen er smeltet.

LaTex: \frac{\left(V_{isblok}*\varrho_{is}\frac{kg}{m^3}\right)}{\varrho_{vand}\frac{kg}{m^3}}-V_{fortr\ae ngt vand}=3,267\times10^{-3}


Nord-/Sydpolen

Muligvis afhænger af hvor meget af isen der ligger på land, det der ligger i vandet betyder ikke særligt meget.