Fysik opg 328-329 334


Opgave 3.28

LaTex: \begin{eqnarray} F_t &=& g\cdot m\\ F_{op} &=& 200N\\ \sum_{M_{hjul}} &=& 0 \\ &=&-F_t\cdot 0,2+F_{op}\cdot 1\\ F_t &=& \frac{F_{op}\cdot 1}{0,2}\\ &=& 1000 N\\ m &=& \frac{1000}{g}\\ &=& 101,83 kg\\ \end{eqnarray}

Opgave 3.29

LaTex: \begin{eqnarray} \sum {M_O} &=& 0 \\  - F_t \times 2m + F_{tr\ae k} \times 4m &=& 0 \\  F_{tr\ae k} &=& \frac{{F_t \times 2m}}{{4m}} \\  F_t &=& 19640N \\  F_{tr\ae k\left( y \right)} &=& 9820N \\  F \times \sin \left( \alpha \right) &=& 9820N \\  \alpha &=& 90 - 55 = 35^\circ \\  \\  \frac{{9820N}}{{\sin \left( {35} \right)}} &=& 17120,65N \\  \end{eqnarray}

Opgave 3.34

Billede:Advarsel.png
Fejl i opgaven

Denne opgave er fuld af fejl pas

på når du bruger den som notater.

LaTex: \begin{eqnarray} m_{klods} &=& 5 kg\\ F_t &=& g\cdot m_{klods}\\ F_{snor} &=& sin(35)\cdot F_t\\ m_{lod} &=& \frac{g\cdot m_{klods}\cdot sin(35)}{m_{klods}} = 2,87 kg\\ m_{lod} &=& 3,5 kg\\ F_{snor} &=& m_{lod} \cdot g\\ F_{ts} &=& sin(35)\cdot F_t\\ F_{res} &=& F_{snor}-F_{ts}\\ A_{klods} &=& \frac{F_{res}}{m_{klods}} = 1,24\frac{m}{s^2}\\ \end{eqnarray}