Fysik terminsprøve 3år

Billede:Icon_fysik.png
Fysik

Dette er en artikel der er relateret til faget Fysik.

Dette dokument indholder spørgsmål send fra Kristine Axelholm til Jonas F. Jensen, d. 4 Januar 2008. Det er disse spørgsmål der vil blive brugt til vores "terminsprøve" d. 7 Januar 2008.

Original dokumenter
  • Terminsprøve 3 år (doc) (pdf).
  • Vejledning terminsprøve 3 år (doc) (pdf).
(Dette dokument er ikke indtastet som en del af dette dokument)

Terminsprøve 3 år

Spørgsmål til terminsprøve mandag den 7. januar.

OBS
Prøvetiden vil mandag være 20 minutter og ikke 30 minutter som det vil være til sommer !

Alle vil først skulle redegøre for deres valgemne og derefter et af nedenstående spørgsmål.

Det betyder at første del af spørgsmålet lyder således
Med udgangspunkt i dit valgfrie emne om astrofysik bedes du redegøre for de teoretiske elementer og relatere disse og emnet i øvrigt til praktiske forhold vedrørende astrofysik.
Til sommer kunne spørgsmålet også starte således
Med udgangspunkt i din fysikprojektrapport bedes du redegøre for de teoretiske elementer og relatere disse og dit projekt i øvrigt til praktiske forhold vedrørende emnet for dit projektarbejde.

Spørgsmål

Spørgsmål nr. 1
Gør rede for beregning på termodynamiske maskiner herunder Carnots kredsproces. Relater det til praktiske anvendelser.
Spørgsmål nr. 2
Gør rede for følgende inden for Termodynamik: Opdrift, Massefylde og Kræfter som virker på opstigende legemer
Spørgsmål nr. 3
Gør rede for begrebet impulsmoment samt den praktiske anvendelse.
Spørgsmål nr. 4
Gør rede for praktisk og teoretisk bestemmelse af inertimomenter.
Spørgsmål nr. 5
Gør rede for bølgetyper, gitterets opbygning/virkemåde, refleksion og brydning og teorien der ligger bag samt den praktiske anvendelse.
Spørgsmål nr. 6
Gør rede for stående bølger, harmoniske bølger, dobbler-effekt og teorien der ligger bag samt den praktiske anvendelse.
Spørgsmål nr. 7
Gør rede for begrebet tryk, tilstandsligningen og teorien der ligger bag, samt den praktiske anvendelse
Spørgsmål nr. 8
Gør rede for følgende inden for Elektrisk kredsløb: Polspænding, Elektromotorisk kraft, Indre modstand og Kirchoffs love
Spørgsmål nr. 9
Gør rede for følgende inden for Mekanik: Det frie fald, Acceleration, Sammenhængen mellem potentiel og kinetisk energi ved det frie fald og Gnidningsmodstand
Spørgsmål nr. 10
Gør rede for følgende inden for Mekanik: Gnidningskraft, Resulterende kraft, Acceleration og Bevægelse på skråplan
Spørgsmål nr. 11
Gør rede for følgende inde for Bevægelse i et plan: Bevægelse i et plan generelt, Det skrå kast samt Bestemmelse af kastevidde og toppunkt
Spørgsmål nr. 12
Gør rede for følgende inden for Impul: Hvad er impuls, Elastisk og uelastisk stød samt redegør for hvor impuls anvendes.
Spørgsmål nr. 13
Gør rede for følgende inden for Termodynamik: Varmekapacitet, Smelte-/fordampningsvarme, Faseskift og Nytteværdi