Galvanisk element


I et galvanisk element sker en spontan redoxreaktion, hvor kemisk energi omdannes til elektrisk energi.

DervedLaTex: ({H < 0})

Billede:Galvanisk_element.PNG

Ligevægt for reaktioner

LaTex: Zn_{(s)} Zn^{2 + } + 2e

LaTex: Cu_{(s)} Cu^{2 + } + 2e


Negativ pol = Anode, re

Positiv pol = Katode, ox


Derved kommer vi frem til følgende

LaTex: Anode\left( { - pol} \right):Zn_{(s)} \to Zn^{2 + } + 2e \\  Katode\left( { + pol} \right):Cu^{2 + } _{\left( {aq} \right)} + 2e \to Cu_{(s)}

Udregning af spænding

LaTex: u_0 = {\rm{ hvilesp\ae nding (elektromotoriskkraft)}} \\  e^{_0 } = {\rm{ Normalpotentiale}

Formel

LaTex: u_0 = e^{_0 } _{katode} - e^{_0 } _{anode} \\  \\

Udregning

LaTex: u_0 = 0,34v - ( - 0,76)v \\  u_0 = 1,1v \\