Genitiv engelsk

Billede:Engelsk.png
Engelsk

Dette er en artikel der er

relateret til faget engelsk

Ord man sætter s efter f.eks. drengens hund, og hundens farve.

Personer

Disse regler gælder for mennesker, personer, dyr/ting med menneskelige egenskaber og højre stående dyr. The boy's ball (Drengens bold) The boys' ball (Drengenes bold) Jonas' laptop (Jonas' bærbar)

Ting

The content og the bag (Taskens indhold)