Gensplejsning

Billede:Icon_biologi.png
Biologi

Dette er en artikel der er relateret til faget biologi.

 1. Anskaf mRNA, (den DNA lignende ting, som bruges til at danne færdige DNA'er i ribosomerne)
  • Giv cellen signal om at man vil bruge den enzym som man vil splajse med.
  • Cellen øger produktionen af dette enzym, dermed også mRNA (Transkription: DNA -> mRNA (inde i cellen))
  • Revers transkriptase: mRNA -> kunstigt DNA
 2. Den kunstige DNA klippes skråt over af restriktionsenzymer, sådan at de kan sættes sammen med andre.
 3. Nu bruges ligase til at lime DNA stykkerne ind i plasmid (bliver limet sammen på mange mådet men kun nogle af dem virker).
 4. Nu overfører man plasmiderne til værtcellerne, og tilsætter et markør gen.
 5. Markør genet gør at enzymet danner en aminosyrer den normalt ikke vil danne, derefter giver man leve betingelser sådan at celler der ikke danner markør genet dør, så han man kun de celler som man kan dyrke det oprindelige enzym på.
 6. De udvalgte celler podes tl petrisskåle og dyrkes.
 7. Selve produkctionen foregår i store kliniske tanke med næringenstof.

(Plasmider, kan kommme ind i cellerne og kan sætte genet fast på cellens DNA, sådan at den vil produkcere ønskede gen når signalet om det ankommer).

Opbevaring
Man lufttørrer dem, og ligger dem i dvale i små kapsler, sådan at de ikke støver og giver menneskerne der arbejder med dem allergi.

Masse produktion

Ved masse produktion i tank skal man sikre sig:

 • pH
 • Sterilt
 • Kulhydrat
 • Base til at neutralisere syrer fra forbrænding
 • Næringstoffer
 • H2O
 • SO4
 • Po4
Viser perioderne i væksten, bruges til at definere hvornår produktionen bliver høstet.
Viser perioderne i væksten, bruges til at definere hvornår produktionen bliver høstet.
Batch produktion
Produktion hvor man tilsætter alle ingredienser, og fra start og lader det vokse, og høster alting på engang (Høstes i periode C, før periode D).
Kontinuert produktion
Produktion hvor man tilsætter og høster undervejs, er sværer at lave en batch produktion, men giver større effekt end batch produktion (høstes et sted mellem B og C).