Gittertyper

Atomgitter
Et atomgitter er atomer der er bundet sammen i kovalente bindinger og disse bindinger forsætter i "uendelighed". Disse bindinger danner et 3D-net, hvilket resulterer i at opbygningen bliver meget stærk. Diamant er sammenpressede carbon-atomer som gør at opbygningen er utrolig stærk, hvilket også gør at dens kogepunkt er utrolig højt(3500C).
Metalgitter
Denne opbygningsform findes kun indenfor metaller. Det der binder et metalgitter sammen er en stor fælles elektronsky, disse elektroner er bevægelige.
Formel Gitter type Smeltepunkt Kogepunkt Opløselighed Ledningsevne
C (diamant) Atomgitter højt 3500C Ingen Ingen
SiO2 Atomgitter 1610C 2230C Ingen Ingen
Cu Metalgitter 1084C 2590C Ingen God
Al Metalgitter 660C 2520C Ingen Rimelig