Græsk alfabet

Oversigt over det græske alfabet og iver hvad de forskellige tegn bruges til.

(UPS: Der er mere eller mindre blandet mellem store og små tegn, fordi vi nogen steder bruge kun den ene, og andre bruges begge).

Opstilling
Det hele er opstiller sådan at der er en forklaring af tegnet, hvis vi har brugt det (skriv endelig til). I den firkantede boks står LaTex Synstaksten, Efter Eks kommer der et LaTex eksempel af tegnet. Hvis der er forskel på stor og små bogstav laver man blot 2 overskriver med henholdvis (stor) og (lille) i en parentes efter overskriften.

Indholdsfortegnelse

Se evt.

Alpha

Bruges som længde udvidelseskoefficenten.

\alpha

Eks: LaTex: \alpha

Beta

Vi har ikke brugt dette tegn endnu.

\beta

Eks: LaTex: \beta

Gamma

Dette tegn er tegnet for rumudvidelseskoefficienten.

\gamma

Eks: LaTex: \gamma

Delta

Delta er græsk tegn og betyder forskel, f.eks. er LaTex: \Delta Tid = Tid_{slut}-Tid_{start}

\delta

Eks: LaTex: \Delta

Epsilon

Vi har ikke brugt dette tegn endnu.

\epsilon

Eks: LaTex: \epsilon

Zeta

Vi har ikke brugt dette tegn endnu.

\zeta

Eks: LaTex: \zeta

Eta

Eta bruges om nytteværdien.

\eta

Eks: LaTex: \eta

Teta

Vi har ikke brugt dette tegn endnu.

\theta

Eks: LaTex: \theta

Iota

Vi har ikke brugt dette tegn endnu.

\iota

Eks: LaTex: \iota

Kappa

Vi har ikke brugt dette tegn endnu.

\kappa

Eks: LaTex: \kappa

Lambda/Varmekonduktivitet

Bruges om bølgelængder og varmekonduktivitet i forbindelse med termodynamik og isolering.

\lambda

Eks: LaTex: \lambda

my

Bruges bla. når vi snakker om gnidningsmodstand.

\mu

Eks: LaTex: \mu

ny

\nu

Eks: LaTex: \nu

ksi

\xi

Eks: LaTex: \xi

omikron

o

Eks: LaTex: o

pi

Matematik konstant der bruges til at beregne cirkler med.

\pi

Eks: LaTex: \pi

ro

Lille:

\rho

Eks: LaTex: \rho

Stor: (bruges om detensitet)

\varrho

Eks: LaTex: \varrho

sigma

Bruges bla. om Stefan Boltzmans konstant Varmestrøm,

\sigma

Eks: LaTex: \sigma

tau

\tau

Eks: LaTex: \tau

ypsilon

\upsilon

Eks: LaTex: \upsilon

fi

Bruges om varme mængden (Varmestrøm).

\Phi

Eks: LaTex: \Phi Vinkel på 3 faset strøm.

\phi

Eks: LaTex: \phi

ki

\chi

Eks: LaTex: \chi

psi

\psi

Eks: LaTex: \psi

omega

\omega

Eks: LaTex: \omega

Stort omega bruges om ohm:

\Omega

Eks: LaTex: \Omega