Gravitation

Newton siger at to legemer må påvirke hinanden med en gensidig massetiltrækning eller tyngdekraft.

Gravitations loven
  • M = Masse for stort legeme
  • m = masse for lille legeme
  • LaTex: G = 6.67\cdot 10^{-11} \frac{Nm^2}{kg^2} = Gravitationskonstant.
LaTex: \fbox{F = G\cdot \frac{M\cdot m}{r^2}}

Mekanisk energi i tyngdefelt

LaTex: E_{mek} = E_{pot} + E_{kin}

Potentiel energi
LaTex: \fbox{E_{pot}(r)=-G\cdot \frac{m\cdot M}{r}}
Som funktion af afstanden r.

Den potentielle energi er negativ, fordi at den bliver 0 når man kommer uendeligt langt væk fra et objekt.

LaTex: \lim_{r\rightarrow \infty} E_{pot}(r) = 0

Fremkommelse til Epot
  • LaTex: \Delta E_{pot} = -A_{felt}, for meget små ændringer
  • LaTex: A_{felt} = -F\cdot \Delta r, dette gælder kun hvis kraften ikke ændrer sig, hvilket betyder at vi forudsætter at LaTex: \Delta r er meget lille.
Afelt er tyngdefeltets arbejde.
  • LaTex: A_{felt} = -G\frac{m\cdot M}{r^2}\cdot \Delta r
  • LaTex: \Delta E_{pot} = G\frac{m\cdot M}{r^2}\cdot \Delta r
  • LaTex: \frac{\Delta E_{pot}}{\Delta r} = G\frac{m\cdot M}{r^2}
  • LaTex: E_{pot}(r) = \int \frac{\Delta E_{pot}}{\Delta r} \cdot \Delta r = \int \frac{G\cdot m\cdot M}{r^2}\cdot \Delta r = G\cdot M\cdot m \cdot \int \frac{1}{r^2}\cdot \Delta r = -G\cdot \frac{M\cdot m}{r}
Konstanten bliver 0, fordi LaTex: \lim_{r\rightarrow \infty} E_{pot}(r) = 0.

Se evt