Grundloven

Billede:Icon_samfundsfag.png
Samfundsfag

Dette er en artikel der er relateret til faget samfundsfag.

Kort om de vigtigste i grundloven.

Indholdsfortegnelse

Formål

At være grundlag for alle andre love i Danmark.

 • Hvem der har magten i Danmark.
 • Hvilke pligter og rettigheder borgere har.

Grundlovsikrede rettigheder

Rettigheder som gælder alle borgere og som er sikrede gennem grundloven.

Personligfrihed
Politisk og religions frihed, og ret til grundlovsforhør indenfor 24 timer efter anholdelse.
Ytringsfrihed
Retten til at tro, tale og skrive hvad man vil, UNDER ansvar, dvs. at man ikke må racistiske udtalelser eller på andre måde nedgøre folk.
osv
 • Boligen er ukrænkelig - dommerkendelse
 • Ejendomsretten - Ingen må fratage dig din egendom.
 • Frit erhvervsvalg - Man frit vælge erhverv inden for loven rammer.
 • Frihed til demonstration, møder og foreninger - Man må gerne danne foreninger og afholde demonstrationer, så længe man ikke opfordrer eller udfører lov overtrædelser.
 • Undervisningsret - Alle har til undervisning.

Pligter

Undervisningspligt
Som borger i Danmark skal man undervise signe børn i mindst 9 år, kommunerne skal dog tilbyde undervisningen.
Værnepligt
Alle mænd kan blive indkaldt til militær tjeneste.

Ændringer

Krav
 1. Godkendelse af folketinget
 2. Folketingvalg
 3. Godkendelse af folketinget
 4. Folkeafstemning.
Historie
 1. 1915, Kvinder og tjeneste folk fik stemmeret.
 2. 1953, Rigsdag blev afskaffet samt mulighed for kvindelig regent.

Se evt.