Hz

Bruges til at måle bølger, udsving, strømskift eller anden ting pr. sekundt.

LaTex: Hz = s^{-1}