Ideologier

Billede:Icon_samfundsfag.png
Samfundsfag

Dette er en artikel der er relateret til faget samfundsfag.

En ideologi er en sammenhængende mening om ting. f.eks. Skatten, skolen, sundhedspolitikken. Wikipedia Ideologier

Liberalisme (Født, 1700-tallet)
 • mennesker skal klare sig selv
 • minimal stat
 • man er sin egen lykke smed
 • fri konkurrence
 • "survival of the fittest"
 • privat ejendoms ret.
 • Skaber: Adam Smith
Socialisme (Født, 1800-tallet)
 • man skal tage ansvar for hinanden
 • fælles ejendom
 • lige løn
 • man kan gå på understøttelse
 • man tager sig af de svageste
 • økonomisk lighed.
 • Skaber: Karl Marx (tysker)
Socialliberalisme
 • fælles sygesikring
 • fri konkurrence
 • privat ejendoms ret
 • mulighed for understøttelse
 • delvis økonomisk lighed, gennem skatten
 • man kan altid falde tilbage op samfundet.
Konservatisme
 • små langsomme ændringer
 • befinder sig et sted mellem liberalisme og socialliberalisme
 • "man ved hvad man har ikke hvad man får"
 • evolunr udvikling, dvs. langsom så man bevare gode værdier